Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

De griffier is eerste adviseur van de gemeenteraad en ondersteunt de raad, de raadsleden en fracties bij hun werk.
Hij vormt de verbinding tussen het college en de raad.
De griffie bereidt de vergaderingen van commissies en raad voor en begeleid deze.
Voor inwoners is de griffier het aanspreekpunt in de weg naar commissies en gemeenteraad.

Rekenkamercommissie Kempengemeenten

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie met externen, die onderzoeken laat uitvoert en soms zelf zelf uitvoert en adviseert aan de gemeenteraad.
De gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben samen één Rekenkamercommissie.