Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Inloggen als "raadslid" volstaat.
Geen wachtwoord nodig.

Als inwoners of belanghebbende kunt in een commissievergadering het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die op de agenda staan.
Als u wilt inspreken kunt u dat tijdig voorafgaand aan de commissievergadering melden bij de griffier Hanneke van Dongen-Hermans: griffie@reuseldemierden.nl of via tel.nr. 0497650650.
Daarbij vermelden naam, adres en tel.nr. en het onderwerp waarover u wenst te spreken.
In principe bedraagt de inspreektijd max. 5 minuten.

Inspreken tijdens een raadsvergadering is alleen mogelijk bij agendapunten die geen voorbereiding in een van de commissies hebben gehad.
Als u wilt inspreken, kunt u dat melden bij de griffier Hanneke van Dongen-Hermans: griffie@reuseldemierden.nl of via tel. nr. 0497-650650.

Elke commissievergadering kent een Vragenrecht voor burgers.
Afhankelijk van in welke commissie het thema of de vraag thuishoort, kunt u daarvoor gebruik maken van het Vragenrecht voor burgers.
In de meeste gevallen zal de commissie procedure-afspraken maken voor een vervolg.
De griffier Hanneke van Dongen-Hermans wijst u de weg en beantwoord uw eventuele vragen: griffie@reuseldemierden.nl of via 0497-650650.

Neemt u dan even contact op met de griffier Hanneke van Dongen-Hermans via:

  • email: griffie@reuseldemierden.nl
  • tel.: 0497-650650.