Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Inloggen als "raadslid" volstaat.
Geen wachtwoord nodig.

https://leeromgeving.raadsleden.nl

Als inwoners of belanghebbende kunt in een commissievergadering het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die op de agenda staan.
Als u wilt inspreken kunt u dat tijdig voorafgaand aan de commissievergadering melden bij de griffier Hanneke van Dongen-Hermans: griffie@reuseldemierden.nl of via tel.nr. 0497650650.
Daarbij vermelden naam, adres en tel.nr. en het onderwerp waarover u wenst te spreken.
In principe bedraagt de inspreektijd max. 5 minuten.

Inspreken tijdens een raadsvergadering is alleen mogelijk bij agendapunten die geen voorbereiding in een van de commissies hebben gehad.
Als u wilt inspreken, kunt u dat melden bij de griffier Hanneke van Dongen-Hermans: griffie@reuseldemierden.nl of via tel. nr. 0497-650650.

Elke commissievergadering kent een Vragenrecht voor burgers.
Afhankelijk van in welke commissie het thema of de vraag thuishoort, kunt u daarvoor gebruik maken van het Vragenrecht voor burgers.
In de meeste gevallen zal de commissie procedure-afspraken maken voor een vervolg.
De griffier Hanneke van Dongen-Hermans wijst u de weg en beantwoord uw eventuele vragen: griffie@reuseldemierden.nl of via 0497-650650.

Neemt u dan even contact op met de griffier Hanneke van Dongen-Hermans via:

  • email: griffie@reuseldemierden.nl
  • tel.: 0497-650650.