Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendacommissie verslag

Hier vindt u korte verslagen van de agendacommissie .

Amendementen

Een amendement is een wijziging door de raad op een voorgesteld besluit. Als een amendement wordt aangenomen dan wordt het voorgesteld besluit hierop aangepast.

Auditcommissie verslag

Hier vindt u de korte verslagen van de Auditcommissie.

Commissie Inwoners verslag

Hier vindt u korte verslagen van de raadscommissie Inwoners die de vergaderingen van de gemeenteraad voorbereidt.

Commissie Ruimte verslag

Hier vindt u korte verslagen van de raadscommissie Ruimte die de vergaderingen van de gemeenteraad voorbereidt.

Ingekomen stukken

Brieven e.d. gericht aan de gemeenteraad worden hier geplaatst.
De commissies nemen eerst kennis van deze post en zenden deze door aan de gemeenteraad met een kort advies voor een eventuele verdere procedure.

Moties

Een motie is een uitspraak van de raad of verzoek aan het college om iets te doen of te onderzoeken.
Elk raadslid kan een motie indienen bij de raad.
Het college bepaalt of ze een door de raad aangenomen motie wel of niet gaat uitvoeren.

Raad verslag en besluiten- en afsprakenlijst

Hier vindt u per raadsvergadering het verslag en de besluiten- en afsprakenlijsten.

Raadsinformatienota's

Het college van burgemeester en wethouders houdt de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken rondom belangrijke onderwerpen. Dat gebeurt door onder andere werkbijeenkomsten en commissievergaderingen en ook via raadsinformatienota's. Hieronder vindt u een overzicht van recente raadsinformatienota's.

Raadsvragen

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen aan het college stellen. De schriftelijke beantwoording vindt binnen 30 dagen plaats.

Rekenkamercommissie

De gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben samen één Rekenkamercommissie. De leden zijn door de gemeenteraden van de drie gemeenten benoemd voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2020. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en ze kiest zelf wat ze onderzoekt.

Toezeggingen

Toezeggingen gedaan door het college in raads- of commissievergaderingen.