Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier vindt u korte verslagen van de agendacommissie .

Een amendement is een wijziging door de raad op een voorgesteld besluit. Als een amendement wordt aangenomen dan wordt het voorgesteld besluit hierop aangepast.

Hier vindt u de korte verslagen van de Auditcommissie.

Hier vindt u per raadsvergadering de besluitenlijsten.

Hier vindt u korte verslagen van de raadscommissie Inwoners die de vergaderingen van de gemeenteraad voorbereidt.

Hier vindt u korte verslagen van de raadscommissie Ruimte die de vergaderingen van de gemeenteraad voorbereidt.

Brieven e.d. gericht aan de gemeenteraad worden hier geplaatst.
De commissies nemen eerst kennis van deze post en zenden deze door aan de gemeenteraad met een kort advies voor een eventuele verdere procedure.

Een motie is een uitspraak van de raad of verzoek aan het college om iets te doen of te onderzoeken.
Elk raadslid kan een motie indienen bij de raad.
Het college bepaalt of ze een door de raad aangenomen motie wel of niet gaat uitvoeren.

Het college van burgemeester en wethouders houdt de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken rondom belangrijke onderwerpen. Dat gebeurt door onder andere werkbijeenkomsten en commissievergaderingen en ook via raadsinformatienota's. Hieronder vindt u een overzicht van recente raadsinformatienota's.

Raadsleden en commissieleden kunnen schriftelijke vragen aan het college stellen.

De gemeenten Eersel, Oirschot, Bladel en Reusel-De Mierden hebben samen één Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en ze kiest zelf wat ze onderzoekt.

Toezeggingen gedaan door het college in raads- of commissievergaderingen.