Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Inwoners

dinsdag 10 mei 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Vergaderruimte Raadzaal
Voorzitter
C. van der Heijden
Toelichting

De vergadering is via een livestream te volgen via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/ReuselDeMierden/674c43ab-eee5-48f1-bb9d-a48325d399cb

Uitzending

Agendapunten

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.
De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Wilt u bij “Burgers aan het woord” iets inbrengen of wilt u inspreken, meld dit dan vóór de vergadering bij de griffier, mevrouw H. van Dongen-Hermans, telefoonnummer 088 497 01 08 of via de mail griffie@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen

Besluit

Loting spreekvolgorde: VVD, D66, CDA, PvdA, Samenwerking
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

00:02:38 - 00:09:28 - Cor van der Heijden

De gemeenteraad vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente. Iedere commissievergadering wordt daarom de mogelijkheid geboden om onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Besluit

De lijst wordt ongewijzigd aangenomen en doorgestuurd naar de raad voor 24 mei aanstaande.

Besluit

De conceptlijst ingekomen stukken is akkoord bevonden.

00:09:28 - 00:09:38 - Pauline Hospel-Koster
00:09:38 - 00:11:12 - Cor van der Heijden

Voorgesteld besluit

vast te stellen de:
Verordening jeugdhulp gemeente Reusel-De Mierden 2022

Besluit

vast te stellen de:
Verordening jeugdhulp gemeente Reusel-De Mierden 2022

Het voorstel wordt geacht voldoende te zijn voorbereid en wordt unaniem ter besluitvorming doorgeleid naar de raad.

Toezeggingen

Titel
2022-05-10/5a.1 Navraag huisartsen inzake jeugdhulp
2022-05-10/5a.2 Verhoging minimumloon irt art. 17 lid 3 verordening Jeugdhulp
2022-05-10/5a.3 publicaties Veilig Thuis
2022-05-10/5a.4 Adviesraad Sociaal Domein
00:11:12 - 00:12:43 - Pauline Hospel-Koster
00:12:43 - 00:12:48 - Cor van der Heijden
00:12:48 - 00:14:05 - Digna Cusell
00:14:05 - 00:14:11 - Cor van der Heijden
00:14:11 - 00:16:03 - Mieke Coolen
00:16:03 - 00:16:26 - Cor van der Heijden
00:16:26 - 00:18:31 - Fiona Bijl
00:18:31 - 00:18:40 - Cor van der Heijden
00:18:40 - 00:19:45 - Mees Maas
00:19:45 - 00:20:03 - Cor van der Heijden
00:20:03 - 00:20:05 - Maarten Maas
00:20:05 - 00:20:08 - Cor van der Heijden
00:20:08 - 00:23:18 - Maarten Maas
00:23:18 - 00:23:37 - Cor van der Heijden
00:23:37 - 00:23:57 - Maarten Maas
00:23:57 - 00:24:19 - Cor van der Heijden
00:24:19 - 00:24:41 - Pauline Hospel-Koster
00:24:41 - 00:24:45 - Cor van der Heijden
00:24:45 - 00:25:33 - Digna Cusell
00:25:33 - 00:25:39 - Cor van der Heijden
00:25:39 - 00:25:54 - Mieke Coolen
00:25:54 - 00:25:57 - Cor van der Heijden
00:25:57 - 00:26:31 - Fiona Bijl
00:26:31 - 00:26:36 - Cor van der Heijden
00:26:36 - 00:26:41 - Mees Maas
00:26:41 - 00:26:45 - Cor van der Heijden
00:26:45 - 00:26:47 - Mees Maas
00:26:47 - 00:27:01 - Cor van der Heijden
00:27:01 - 00:27:32 - Maarten Maas
00:27:32 - 00:27:43 - Cor van der Heijden
00:27:43 - 00:27:59 - Peter van Gool
00:27:59 - 00:28:21 - Maarten Maas
00:28:21 - 00:30:58 - Cor van der Heijden

Besluit

Het voorstel wordt geacht voldoende te zijn voorbereid en wordt unaniem ter besluitvorming doorgeleid naar de raad.

Toezeggingen

Titel
2022-05-10/5b.1 Grondstoffencentrum
2022-05-10/5b.2 Financiering MTC's medewerkers gemeente
00:30:58 - 00:37:11 - David Geysen
00:37:11 - 00:37:43 - Cor van der Heijden
00:37:43 - 00:39:30 - Bas van de Bosch Bart Kapteijns
00:39:30 - 00:39:47 - Cor van der Heijden
00:39:47 - 00:45:02 - Peter van Gool
00:45:02 - 00:45:08 - Cor van der Heijden
00:45:08 - 00:50:43 - Fiona Bijl
00:50:43 - 00:50:56 - Cor van der Heijden
00:50:56 - 00:57:13 - Niels Huijbregts
00:57:13 - 00:58:00 - Cor van der Heijden
00:58:00 - 01:02:25 - Frank Rombouts
01:02:25 - 01:05:30 - Annemieke van de Ven
01:05:30 - 01:05:40 - Cor van der Heijden
01:05:40 - 01:08:19 - Maarten Maas
01:08:19 - 01:08:28 - Cor van der Heijden
01:08:28 - 01:13:58 - Peter van Noort
01:13:58 - 01:14:29 - Cor van der Heijden
01:14:29 - 01:18:32 - David Geysen
01:18:32 - 01:19:05 - Cor van der Heijden
01:19:05 - 01:20:09 - Bas van de Bosch Bart Kapteijns
01:20:09 - 01:20:15 - Cor van der Heijden
01:20:15 - 01:21:25 - Peter van Gool
01:21:25 - 01:21:35 - Cor van der Heijden
01:21:35 - 01:27:37 - Fiona Bijl
01:27:37 - 01:27:42 - Cor van der Heijden
01:27:42 - 01:30:40 - Niels Huijbregts
01:30:40 - 01:31:00 - Cor van der Heijden
01:31:00 - 01:32:07 - Annemieke van de Ven
01:32:07 - 01:32:21 - Frank Rombouts
01:32:21 - 01:32:26 - Cor van der Heijden
01:32:26 - 01:34:32 - Maarten Maas
01:34:32 - 01:34:43 - Cor van der Heijden
01:34:43 - 01:35:00 - David Geysen
01:35:00 - 01:35:20 - Maarten Maas
01:35:20 - 01:35:24 - Cor van der Heijden
01:35:24 - 01:36:56 - Peter van Noort
01:36:56 - 01:37:04 - Cor van der Heijden
01:37:04 - 01:37:45 - Frank Rombouts
01:37:45 - 01:39:44 - Cor van der Heijden

Voorgesteld besluit

Te besluiten om:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO);
2. hierop wel een zienswijze in te dienen voor wat betreft de structurele verhoging voor loonkosten.

Besluit

Te besluiten om:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO);
2. hierop wel een zienswijze in te dienen voor wat betreft de structurele verhoging voor loonkosten.
Het voorstel wordt geacht voldoende te zijn voorbereid en wordt unaniem ter besluitvorming doorgeleid naar de raad.

01:39:44 - 01:45:35 - David Geysen
01:45:35 - 01:45:58 - Cor van der Heijden
01:45:58 - 01:46:11 - Peter van Gool
01:46:11 - 01:46:21 - Cor van der Heijden
01:46:21 - 01:50:33 - Fiona Bijl
01:50:33 - 01:50:52 - Cor van der Heijden
01:50:52 - 01:50:58 - Fiona Bijl
01:50:58 - 01:51:06 - Cor van der Heijden
01:51:06 - 01:56:35 - Niels Huijbregts
01:56:35 - 01:59:27 - Annemieke van de Ven
01:59:27 - 01:59:36 - Peter van Gool
01:59:36 - 02:00:12 - Annemieke van de Ven
02:00:12 - 02:01:14 - Cor van der Heijden
02:01:14 - 02:02:47 - David Geysen
02:02:47 - 02:02:54 - Cor van der Heijden
02:02:54 - 02:03:17 - David Geysen
02:03:17 - 02:03:31 - Cor van der Heijden
02:03:31 - 02:03:38 - Annemieke van de Ven
02:03:38 - 02:04:03 - David Geysen
02:04:03 - 02:04:08 - Cor van der Heijden
02:04:08 - 02:04:43 - Bas van de Bosch Bart Kapteijns
02:04:43 - 02:04:50 - Cor van der Heijden
02:04:50 - 02:06:45 - Niels Huijbregts
02:06:45 - 02:09:01 - Cor van der Heijden

Voorgesteld besluit

de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor
kennisgeving aan te nemen;
2. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023

Besluit

de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor
kennisgeving aan te nemen;
2. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023

Het voorstel wordt geacht voldoende te zijn voorbereid en wordt unaniem ter besluitvorming doorgeleid naar de raad.

Toezeggingen

Titel
2022-05-10/5d Zienswijze ontwerpbegroting ODZOB
02:09:01 - 02:13:11 - David Geysen
02:13:11 - 02:13:19 - Cor van der Heijden
02:13:19 - 02:16:25 - Fiona Bijl
02:16:25 - 02:16:34 - Cor van der Heijden
02:16:34 - 02:17:16 - Marc Lauwers
02:17:16 - 02:17:32 - Cor van der Heijden
02:17:32 - 02:20:29 - Peter van Noort
02:20:29 - 02:20:37 - Cor van der Heijden
02:20:37 - 02:21:37 - David Geysen
02:21:37 - 02:21:44 - Peter van Noort
02:21:44 - 02:22:02 - Cor van der Heijden
02:22:02 - 02:23:21 - Fiona Bijl
02:23:21 - 02:23:25 - Cor van der Heijden
02:23:25 - 02:24:03 - Peter van Noort
02:24:03 - 02:26:02 - Cor van der Heijden

De begroting van de GGD moet door naar de raad voor een zienswijze.

Voorgesteld besluit

De GGD Brabant-Zuidoost te laten weten dat u achter de door hen ingediende concept programmabegroting 2023 staat.

Besluit

De GGD Brabant-Zuidoost te laten weten dat u achter de door hen ingediende concept programmabegroting 2023 staat.

Het voorstel wordt geacht voldoende te zijn voorbereid en wordt unaniem ter besluitvorming doorgeleid naar de raad.

Toezeggingen

Titel
2022-05-10/5e Werkbezoek GGD post Eersel
02:26:02 - 02:27:22 - Pauline Hospel-Koster
02:27:22 - 02:27:40 - Bas van de Bosch Bart Kapteijns
02:27:40 - 02:27:44 - Cor van der Heijden
02:27:44 - 02:31:36 - Fiona Bijl
02:31:36 - 02:31:42 - Cor van der Heijden
02:31:42 - 02:33:22 - Mees Maas
02:33:22 - 02:33:37 - Cor van der Heijden
02:33:37 - 02:37:23 - Maarten Maas
02:37:23 - 02:37:45 - Cor van der Heijden
02:37:45 - 02:38:00 - Mees Maas
02:38:00 - 02:40:32 - Cor van der Heijden

Voorgesteld besluit

Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven

Besluit

Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven
Het voorstel wordt geacht voldoende te zijn voorbereid en wordt unaniem ter besluitvorming doorgeleid naar de raad.

02:40:32 - 02:42:11 - Fiona Bijl
02:42:11 - 02:42:56 - Cor van der Heijden
02:42:56 - 02:44:36 - David Geysen
02:44:36 - 02:44:40 - Cor van der Heijden
02:44:40 - 02:45:17 - Bas van de Bosch Bart Kapteijns
02:45:17 - 02:45:20 - Cor van der Heijden
02:45:20 - 02:45:49 - Peter van Gool
02:45:49 - 02:46:06 - Cor van der Heijden
02:46:06 - 02:47:26 - Marc Lauwers
02:47:26 - 02:47:54 - Cor van der Heijden
02:47:54 - 02:49:54 - Fiona Bijl
02:49:54 - 02:52:15 - Cor van der Heijden

Voorgesteld besluit

Te besluiten om de volgende zienswijzen in de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 op te laten nemen:

  1. De begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten baseren op de A-voorstellen uit de kadernota 2023 met de opmerking de A-voorstellen te beoordelen op urgentie en die A-voorstellen die kunnen wachten tot de begrotingswijziging naar aanleiding van “Opnieuw Verbinden” dan op te voeren;
  2. De B-voorstellen uit de kadernota 2023, voor zover daartoe is besloten, worden in de begroting 2023 betrokken op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de consequenties van “Opnieuw Verbinden”;
  3. Uit de begroting 2023 weg te laten alle bijkomende kosten zoals genoemd in de verschillen kadernota 2023/ontwerpbegroting 2023 met uitzondering van de kosten DVO10, reiskosten van woon-werkverkeer, de thuiswerkvergoeding en de uitrol van BRK 2.0.;
  4. De inhuur tijdelijk personeel niet structureel door te voeren in de begroting, gelet op de mogelijk structurele effecten voor de gemeentebegroting;
  5. De uitbreiding van de formatie als gevolg voor de ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording aanvullend te onderbouwen.

Besluit

Te besluiten om de volgende zienswijzen in de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 op te laten nemen:

  1. De begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten baseren op de A-voorstellen uit de kadernota 2023 met de opmerking de A-voorstellen te beoordelen op urgentie en die A-voorstellen die kunnen wachten tot de begrotingswijziging naar aanleiding van “Opnieuw Verbinden” dan op te voeren;
  2. De B-voorstellen uit de kadernota 2023, voor zover daartoe is besloten, worden in de begroting 2023 betrokken op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de consequenties van “Opnieuw Verbinden”;
  3. Uit de begroting 2023 weg te laten alle bijkomende kosten zoals genoemd in de verschillen kadernota 2023/ontwerpbegroting 2023 met uitzondering van de kosten DVO10, reiskosten van woon-werkverkeer, de thuiswerkvergoeding en de uitrol van BRK 2.0.;
  4. De inhuur tijdelijk personeel niet structureel door te voeren in de begroting, gelet op de mogelijk structurele effecten voor de gemeentebegroting;
  5. De uitbreiding van de formatie als gevolg voor de ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording aanvullend te onderbouwen.

Het voorstel wordt geacht voldoende te zijn voorbereid en wordt unaniem ter besluitvorming doorgeleid naar de raad.

Toezeggingen

Titel
2022-05-10/5g Conceptbegroting GRSK
02:52:15 - 02:55:01 - Marc Bosma
02:55:01 - 02:55:11 - Cor van der Heijden
02:55:11 - 02:55:45 - Bas van de Bosch Bart Kapteijns
02:55:45 - 02:55:59 - Cor van der Heijden
02:55:59 - 02:56:25 - Peter van Gool
02:56:25 - 02:56:32 - Cor van der Heijden
02:56:32 - 02:59:08 - Fiona Bijl
02:59:08 - 02:59:19 - Cor van der Heijden
02:59:19 - 03:02:31 - Marc Lauwers
03:02:31 - 03:02:55 - Cor van der Heijden
03:02:55 - 03:08:05 - Annemieke van de Ven
03:08:05 - 03:10:45 - Cor van der Heijden

Voorgesteld besluit

1. Geen reactie kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenbeleid 2024.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, het jaarverslag 2021 en memo grondexploitatie maart 2022 van het KBP.

Besluit

1. Geen reactie kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenbeleid 2024.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, het jaarverslag 2021 en memo grondexploitatie maart 2022 van het KBP.

Het voorstel wordt geacht voldoende te zijn voorbereid en wordt unaniem ter besluitvorming doorgeleid naar de raad.

03:10:45 - 03:11:09 - Marc Bosma
03:11:09 - 03:11:44 - Bas van de Bosch Bart Kapteijns
03:11:44 - 03:11:51 - Cor van der Heijden
03:11:51 - 03:12:23 - Peter van Gool
03:12:23 - 03:12:28 - Cor van der Heijden
03:12:28 - 03:14:36 - Niels Huijbregts
03:14:36 - 03:16:33 - Frank Rombouts
03:16:33 - 03:16:56 - Cor van der Heijden
03:16:56 - 03:17:30 - Fiona Bijl
03:17:30 - 03:17:51 - Niels Huijbregts
03:17:51 - 03:18:09 - Fiona Bijl
03:18:09 - 03:19:09 - Cor van der Heijden