Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 24 mei 2022

19:30 - 22:58

Locatie
Vergaderruimte Raadzaal
Voorzitter
A.J.M.H. van de Ven
Toelichting

De vergadering is live te volgen via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/ReuselDeMierden/5fa6c11c-f5f5-4666-82af-85406f1a3f6b

Uitzending

Agendapunten

00:00:14 - 00:01:19 - Annemieke van de Ven

Besluit

Loting- en stemvolgorde: D. Kors fractie VVD

00:01:19 - 00:01:23 - Hanneke van Dongen-Hermans
00:01:23 - 00:01:26 - Annemieke van de Ven

Besluit

Agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 7: Vragenronde voor raadsleden komt voor agendapunt 2C: Installatie wethouders en agendapunt 6i direct na agendapunt 6e ivm portefeuilles van de burgemeester.

00:02:34 - 00:02:58 - Fiona Bijl- Haubrich
00:02:58 - 00:03:20 - Annemieke van de Ven
00:03:20 - 00:03:39 - Niels Huijbregts
00:03:39 - 00:03:45 - Annemieke van de Ven
00:03:45 - 00:04:00 - David Geysen
00:04:00 - 00:04:05 - Annemieke van de Ven
00:04:21 - 00:04:43 - Fiona Bijl- Haubrich
00:04:43 - 00:04:54 - Annemieke van de Ven
00:09:49 - 00:10:35 - Niels Huijbregts
00:10:35 - 00:11:03 - Annemieke van de Ven
00:11:03 - 00:11:05 - Niels Huijbregts
00:11:05 - 00:11:09 - Annemieke van de Ven
00:11:11 - 00:11:17 - David Geysen
00:11:17 - 00:12:09 - Annemieke van de Ven

Besluit

De heer J.A.P. (Sjef) Lavrijsen wordt benoemd als commissielid voor het CDA.

00:12:09 - 00:12:33 - Annemieke van de Ven

Mogelijkheid voor de fracties om kort hierop te reflecteren.

00:22:04 - 00:28:09 - Niels Huijbregts
00:28:09 - 00:28:19 - Annemieke van de Ven
00:28:19 - 00:32:45 - Peter van Gool
00:32:45 - 00:32:51 - Annemieke van de Ven
00:32:51 - 00:36:36 - Fiona Bijl- Haubrich
00:36:36 - 00:36:39 - Annemieke van de Ven
00:36:39 - 00:37:28 - Bart Kapteijns
00:37:28 - 00:37:41 - Annemieke van de Ven
00:37:41 - 00:40:36 - Niels Huijbregts
00:40:36 - 00:40:56 - Annemieke van de Ven
00:40:59 - 00:41:13 - David Geysen
00:41:13 - 00:41:25 - Annemieke van de Ven
00:41:25 - 00:42:34 - Fiona Bijl- Haubrich
00:42:34 - 00:43:32 - Annemieke van de Ven

Resultaat stemming

00:43:32 - 00:44:24 - Peter van Gool
00:44:24 - 00:46:13 - Annemieke van de Ven
00:46:13 - 00:46:42 - Fiona Bijl- Haubrich
00:46:42 - 00:47:21 - Annemieke van de Ven
00:47:24 - 00:47:32 - Fiona Bijl- Haubrich
00:47:32 - 00:47:43 - Annemieke van de Ven
00:58:48 - 00:58:56 - Peter van Gool
00:58:56 - 00:59:03 - Annemieke van de Ven
00:59:03 - 01:02:50 - Peter van Gool
01:02:50 - 01:02:57 - Annemieke van de Ven
01:02:57 - 01:02:59 - Koen Oldenbroek
01:02:59 - 01:03:56 - Annemieke van de Ven
01:03:56 - 01:04:19 - Koen Oldenbroek
01:04:19 - 01:04:30 - Annemieke van de Ven
01:05:21 - 01:05:24 - Maarten Maas
01:05:24 - 01:05:25 - Peter van de Noort
01:05:25 - 01:05:27 - Annemieke van de Ven
01:05:27 - 01:05:28 - Frank Rombouts
01:05:28 - 01:05:31 - Annemieke van de Ven

Resultaat stemming

Besluit

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Resultaat stemming

Besluit

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

01:12:51 - 01:13:31 - Fiona Bijl- Haubrich
01:13:31 - 01:15:33 - Annemieke van de Ven

Bevoegdheden college
1. Wethouder M. Maas als lid aan te wijzen van het bestuur van de participatiebedrijf KempenPlus;
2. Wethouder M. Maas als lid en wethouder P. van de Noort als plaatsvervangend lid aan te wijzen van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost;
3. Burgemeester A. van de Ven, wethouder P. van de Noort, wethouder M. Maas en wethouder F. Rombouts als lid aan te wijzen van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten;
4. Wethouder P. van de Noort als lid en wethouder M. Maas als plaatsvervangend lid aan te wijzen van het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
5. Burgemeester A. van de Ven en wethouder F. Rombouts als leden aan te wijzen van het bestuur van Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost-Brabant;
6. Wethouder P. van de Noort als lid aan te wijzen van het bestuur van stichting Huis Brabantse Kempen;
7. Burgemeester A. van de Ven als lid en wethouder M. Maas als plaatsvervangend lid aan te wijzen van het bestuur van stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Bevoegdheden raad
De raad voor te stellen:
8. Wethouder F. Rombouts als lid en burgemeester A. van de Ven als plaatsvervangend lid aan te wijzen van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven;
9. Wethouder F. Rombouts en wethouder M. Maas als leden aan te wijzen van het algemeen bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark;
10. Burgemeester A. van Ven als lid en wethouder P. van de Noort als plaatsvervangend lid aan te wijzen van het Belgisch Nederlands Grensoverleg.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Wethouder F. Rombouts als lid en burgemeester A. van de Ven als plaatsvervangend lid aan te
wijzen van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven;
2. Wethouder F. Rombouts en wethouder M. Maas als leden aan te wijzen van het algemeen bestuur
van het Kempisch Bedrijvenpark;
3. Burgemeester A. van Ven als lid en wethouder P. van de Noort als plaatsvervangend lid aan te
wijzen van het Belgisch Nederlands Grensoverleg.

Besluit

1. Wethouder F. Rombouts als lid en burgemeester A. van de Ven als plaatsvervangend lid aan te
wijzen van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven;
2. Wethouder F. Rombouts en wethouder M. Maas als leden aan te wijzen van het algemeen bestuur
van het Kempisch Bedrijvenpark;
3. Burgemeester A. van Ven als lid en wethouder P. van de Noort als plaatsvervangend lid aan te
wijzen van het Belgisch Nederlands Grensoverleg.

Dit wordt unaniem door de raad vastgesteld.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

Mevrouw S. Buijsman aan te wijzen als Contactpersoon Wet Open Overheid (WOO) en mevrouw F.H. Spijkers als plaatsvervangend contactpersoon met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2022

Besluit

Mevrouw S. Buijsman aan te wijzen als Contactpersoon Wet Open Overheid (WOO) en mevrouw F.H. Spijkers als plaatsvervangend contactpersoon met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2022

Dit wordt unaniem door de raad vastgesteld.

01:15:33 - 01:16:08 - David Geysen
01:16:08 - 01:16:28 - Annemieke van de Ven
01:16:28 - 01:16:32 - David Geysen
01:16:32 - 01:17:00 - Annemieke van de Ven

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

vast te stellen de:
Verordening jeugdhulp gemeente Reusel-De Mierden 2022

Besluit

vast te stellen de:
Verordening jeugdhulp gemeente Reusel-De Mierden 2022

Dit wordt unaniem door de raad vastgesteld.

01:17:00 - 01:17:46 - Peter van Gool
01:17:46 - 01:19:13 - Bart Kapteijns
01:19:13 - 01:22:30 - Maarten Maas
01:22:30 - 01:22:46 - Annemieke van de Ven
01:22:46 - 01:23:22 - Fiona Bijl- Haubrich
01:23:22 - 01:24:36 - Bart Kapteijns
01:24:36 - 01:25:08 - Maarten Maas
01:25:08 - 01:25:12 - Annemieke van de Ven
01:25:12 - 01:25:42 - Maarten Maas
01:25:42 - 01:26:12 - Bart Kapteijns
01:26:12 - 01:28:14 - Annemieke van de Ven

Resultaat stemming

Besluit

De volgende fracties stemmen in met de 1e Bestuursrapportage 2022:
- Samenwerking;
- VVD;
- PvdA;
- D66.

De fractie van het CDA stemt tegen.

01:28:14 - 01:29:43 - David Geysen
01:29:43 - 01:34:53 - Niels Huijbregts
01:34:53 - 01:34:56 - Annemieke van de Ven
01:34:56 - 01:36:02 - Peter van Gool
01:36:02 - 01:36:05 - Annemieke van de Ven
01:36:05 - 01:36:41 - Niels Huijbregts
01:36:41 - 01:37:10 - Peter van Gool
01:37:10 - 01:42:15 - Fiona Bijl- Haubrich
01:42:15 - 01:42:17 - Bart Kapteijns
01:42:17 - 01:42:26 - Annemieke van de Ven
01:42:26 - 01:44:28 - Bart Kapteijns
01:44:28 - 01:44:30 - Frank Rombouts
01:44:30 - 02:00:02 - Annemieke van de Ven
02:00:02 - 02:03:06 - Frank Rombouts
02:03:06 - 02:04:10 - Maarten Maas
02:04:10 - 02:05:30 - David Geysen
02:05:30 - 02:07:36 - Niels Huijbregts
02:07:36 - 02:07:49 - Annemieke van de Ven
02:07:49 - 02:09:42 - Fiona Bijl- Haubrich
02:09:42 - 02:09:45 - Annemieke van de Ven
02:09:45 - 02:10:54 - Bart Kapteijns
02:10:54 - 02:11:10 - Annemieke van de Ven
02:11:10 - 02:12:25 - Frank Rombouts
02:12:25 - 02:13:17 - Annemieke van de Ven

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

Te besluiten om:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO);
2. hierop wel een zienswijze in te dienen voor wat betreft de structurele verhoging voor loonkosten.

Besluit

Te besluiten om:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO);
2. hierop wel een zienswijze in te dienen voor wat betreft de structurele verhoging voor loonkosten.

Dit wordt unaniem door de raad met aanvullend amendement vastgesteld.

Amendementen

Titel
20220524 aangenomen amendement VVD, SW, CDA, PvdA en D66 inz. zienswijze ontwerpbegroting 2023 VRBZO
02:13:17 - 02:15:16 - Cor van der Heijden
02:15:16 - 02:20:32 - David Geysen
02:20:32 - 02:20:50 - Cor van der Heijden
02:20:50 - 02:26:09 - Niels Huijbregts
02:26:09 - 02:26:23 - Cor van der Heijden
02:26:23 - 02:27:27 - Peter van Gool
02:27:27 - 02:27:37 - Cor van der Heijden
02:27:37 - 02:31:21 - Fiona Bijl- Haubrich
02:31:21 - 02:32:34 - Cor van der Heijden
02:32:34 - 02:33:00 - Niels Huijbregts
02:33:00 - 02:37:36 - Annemieke van de Ven
02:37:36 - 02:38:12 - Cor van der Heijden
02:38:12 - 02:43:29 - David Geysen
02:43:29 - 02:44:00 - Cor van der Heijden
02:44:00 - 02:45:24 - Niels Huijbregts
02:45:24 - 02:45:31 - Cor van der Heijden
02:45:31 - 02:46:07 - Fiona Bijl- Haubrich
02:46:07 - 02:46:13 - Cor van der Heijden
02:46:13 - 02:47:21 - Bart Kapteijns
02:47:21 - 02:47:38 - Cor van der Heijden
02:47:38 - 02:47:42 - Bart Kapteijns
02:47:42 - 02:48:50 - Cor van der Heijden
02:48:50 - 02:49:01 - Annemieke van de Ven
02:49:01 - 02:49:09 - Bart Kapteijns
02:49:09 - 02:49:19 - Cor van der Heijden
02:49:19 - 02:49:51 - Niels Huijbregts
02:49:51 - 02:49:55 - Cor van der Heijden
02:49:55 - 02:50:12 - David Geysen
02:50:12 - 02:50:14 - Cor van der Heijden
02:50:14 - 02:50:28 - Bart Kapteijns
02:50:28 - 02:53:53 - Cor van der Heijden

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor
kennisgeving aan te nemen;
2. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023

Besluit

1. de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor
kennisgeving aan te nemen;
2. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023

Dit wordt unaniem door de raad vastgesteld.

03:13:18 - 03:14:48 - David Geysen
03:14:48 - 03:14:59 - Annemieke van de Ven
03:14:59 - 03:16:11 - Peter van de Noort
03:16:11 - 03:16:57 - Annemieke van de Ven

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De GGD Brabant-Zuidoost te laten weten dat u achter de door hen ingediende concept
programmabegroting 2023 staat.

Besluit

De GGD Brabant-Zuidoost te laten weten dat u achter de door hen ingediende concept
programmabegroting 2023 staat.

Dit wordt unaniem door de raad vastgesteld.

03:16:57 - 03:17:01 - David Geysen
03:17:01 - 03:17:09 - Annemieke van de Ven
03:17:09 - 03:17:14 - Niels Huijbregts
03:17:14 - 03:18:56 - Annemieke van de Ven

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven

Besluit

Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven

Dit wordt unaniem door de raad vastgesteld.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

Te besluiten om de volgende zienswijzen in de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 op
te laten nemen:
1. De begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling
Samenwerking Kempengemeenten baseren op de A-voorstellen uit de kadernota 2023 met de
opmerking de A-voorstellen te beoordelen op urgentie en die A-voorstellen die kunnen wachten tot
de begrotingswijziging naar aanleiding van “Opnieuw Verbinden” dan op te voeren;
2. De B-voorstellen uit de kadernota 2023, voor zover daartoe is besloten, worden in de begroting
2023 betrokken op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de consequenties van
“Opnieuw Verbinden”;
3. Uit de begroting 2023 weg te laten alle bijkomende kosten zoals genoemd in de verschillen
kadernota 2023/ontwerpbegroting 2023 met uitzondering van de kosten DVO10, reiskosten van
woon-werkverkeer, de thuiswerkvergoeding en de uitrol van BRK 2.0.;
4. De inhuur tijdelijk personeel niet structureel door te voeren in de begroting, gelet op de mogelijk
structurele effecten voor de gemeentebegroting;
5. De uitbreiding van de formatie als gevolg voor de ondersteuning van de
rechtmatigheidsverantwoording aanvullend te onderbouwen.

Besluit

Te besluiten om de volgende zienswijzen in de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 op
te laten nemen:
1. De begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling
Samenwerking Kempengemeenten baseren op de A-voorstellen uit de kadernota 2023 met de
opmerking de A-voorstellen te beoordelen op urgentie en die A-voorstellen die kunnen wachten tot
de begrotingswijziging naar aanleiding van “Opnieuw Verbinden” dan op te voeren;
2. De B-voorstellen uit de kadernota 2023, voor zover daartoe is besloten, worden in de begroting
2023 betrokken op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de consequenties van
“Opnieuw Verbinden”;
3. Uit de begroting 2023 weg te laten alle bijkomende kosten zoals genoemd in de verschillen
kadernota 2023/ontwerpbegroting 2023 met uitzondering van de kosten DVO10, reiskosten van
woon-werkverkeer, de thuiswerkvergoeding en de uitrol van BRK 2.0.;
4. De inhuur tijdelijk personeel niet structureel door te voeren in de begroting, gelet op de mogelijk
structurele effecten voor de gemeentebegroting;
5. De uitbreiding van de formatie als gevolg voor de ondersteuning van de
rechtmatigheidsverantwoording aanvullend te onderbouwen.

Dit wordt unaniem door de raad vastgesteld inclusief aanvullend amendement.

Amendementen

Titel
20220524 aangenomen amendement VVD en SW inz. zienswijze ontwerpbegroting GRSK
02:53:53 - 02:56:47 - David Geysen
02:56:47 - 02:56:56 - Cor van der Heijden
02:56:56 - 02:58:43 - Marc Lauwers
02:58:43 - 02:58:54 - Cor van der Heijden
02:58:54 - 02:59:22 - Peter van Gool
02:59:22 - 02:59:26 - Cor van der Heijden
02:59:26 - 03:01:28 - Fiona Bijl- Haubrich
03:01:28 - 03:01:37 - Cor van der Heijden
03:01:37 - 03:02:22 - Bart Kapteijns
03:02:22 - 03:02:28 - Cor van der Heijden
03:02:28 - 03:02:31 - Annemieke van de Ven
03:02:31 - 03:02:35 - Cor van der Heijden
03:02:35 - 03:06:11 - Annemieke van de Ven
03:06:11 - 03:06:51 - Cor van der Heijden
03:06:51 - 03:07:34 - David Geysen
03:07:34 - 03:08:30 - Cor van der Heijden
03:08:30 - 03:08:39 - Peter van Gool
03:08:39 - 03:08:42 - Fiona Bijl- Haubrich
03:08:42 - 03:08:59 - Cor van der Heijden
03:08:59 - 03:10:14 - Marc Lauwers
03:10:14 - 03:10:19 - Cor van der Heijden
03:10:19 - 03:10:44 - Bart Kapteijns
03:10:44 - 03:13:18 - Cor van der Heijden

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Geen reactie kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenbeleid 2024.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, het jaarverslag 2021 en memo grondexploitatie maart 2022 van het KBP.

Besluit

1. Geen reactie kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenbeleid 2024.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, het jaarverslag 2021 en memo grondexploitatie maart 2022 van het KBP.

D wordt unaniem door de raad vastgesteld.

Resultaat stemming

Besluit

Deze wordt unaniem door de raad vastgesteld.

03:18:56 - 03:19:28 - Fiona Bijl- Haubrich
03:19:28 - 03:19:34 - Annemieke van de Ven
03:19:34 - 03:19:45 - Frank Rombouts
03:19:45 - 03:19:57 - Annemieke van de Ven
03:19:57 - 03:20:00 - Frank Rombouts
03:20:00 - 03:21:52 - Annemieke van de Ven

De heer M. Lauwers (SW) en mw. F. Bijl (PvdA) hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken.

Besluit

Dit agendapunt is verschoven voor agendapunt 2C: Installatie wethouders.

00:14:21 - 00:15:34 - Marc Lauwers
00:15:34 - 00:15:40 - Annemieke van de Ven
00:15:40 - 00:17:18 - Peter van de Noort
00:17:18 - 00:17:29 - Annemieke van de Ven
00:17:29 - 00:19:29 - Fiona Bijl- Haubrich
00:19:29 - 00:19:36 - Annemieke van de Ven
00:19:36 - 00:20:55 - Maarten Maas
00:20:55 - 00:22:04 - Annemieke van de Ven

De burgemeester laat weten dat er een nieuwe gemeentesecretaris is aangenomen m.i.v. 1 juli a.s.
Volgende week zal bekend gemaakt worden wie het is, i.v.m. het opzeggen van zijn huidige baan.
De huidige secretaris, dhr. Brekelmans, blijft op verzoek van het MT nog tot 1 juli ipv de eerder aangegeven datum van 1 juni.

03:21:52 - 03:22:16 - David Geysen
03:22:16 - 03:23:49 - Annemieke van de Ven

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De vergadering duurt tot 22.30 uur. Als op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld, wordt (in overleg met de fractievoorzitters) de vergadering voortgezet of de volgende dag om 17.00 uur hervat.
De te behandelen stukken liggen ter inzage in de kamer Griffie van het gemeentehuis en zijn beschikbaar via: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen

03:23:49 - 03:24:05 - Annemieke van de Ven