Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 19 april 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Vergaderruimte Raadzaal
Voorzitter
A.J.M.H. van de Ven
Toelichting

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente https://reuseldemierden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6fc7890f-0ae1-498a-a051-3e44fffdc91b

In deze vergadering vindt de installatie plaats van de commissieleden. In tegenstelling tot eerdere berichten zal de installatie van de wethouders op een later moment plaatsvinden.

Uitzending

Agendapunten

00:02:34 - 00:03:07 - Annemieke van de Ven

Besluit

Loting stem- en spreekvolgorde: D. Geysen fractie VVD.

00:03:07 - 00:03:55 - Annemieke van de Ven
00:03:55 - 00:03:58 - Hanneke van Dongen-Hermans
00:03:58 - 00:08:10 - Annemieke van de Ven

Besluit

De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld en besloten wordt de stukken af te handelen zoals is aangegeven.

Besluit

De vergadering stemt in met de geloofsbrievencommissie, bestaande uit dhr. P. van Gool, dhr. B. Kapteijns en dhr. N. Huijbregts. De heer P. van Gool leest, als voorzitter van deze commissie, het rapport voor.
De commissie adviseert de raad de benoemd verklaarde leden als commissielid toe te laten:
- M.C.J.A. (Mieke) van Dommelen;
- M.H.A. (Mieke) Coolen;
- J.A.P. (Sjef) Lavrijsen;
- H.C.A.P. (Harrie) van Gool;
- A. (Anna) Bijl;
- N. (Nina) Bijl;
- A.C.J. (Toon) van Dongen;
- F.J. (Frits) Looren de Jong;
- M.R.C. (Marc) Bosma;
- A.J.F. (Toine) Hendrikx;
- A.P. (Pauline) Hospel-Koster;
- A.G.W. (Bert) Vollebergh;
- B. (Bas) van de Bosch;
- D.C. (Digna) Cusell;
- A.J.H.M. (Berry) Kock;
- F.P. (Frans) Peters;
- H.R. (Harm) Maille.

00:08:10 - 00:09:33 - Peter van Gool
00:09:33 - 00:10:41 - Annemieke van de Ven

Besluit

Hiervan wordt geen gebruikt gemaakt.

Besluit

Wethouder F. Rombouts geeft een toelichting naar aanleiding van de motie vreemd Afspraak is Afspraak Eindhoven Airport.
De zienswijze van gemeente Reusel-De Mierden, met betrekking tot de doelstelling van 30% minder geluidsbelasting, is ingebracht. Bij ieder LEO (luchthaven Eindhoven overleg) zal dit standpunt worden ingebracht door de vaste vertegenwoordigers van de gemeenten Eersel en Best.
De raad wordt hierover actief geïnformeerd.

00:35:49 - 00:38:25 - Frank Rombouts

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De vergadering wordt gesloten om 20.07 uur.

00:38:25 - 00:39:31 - Annemieke van de Ven